POWICENIE GROTY MATKI BOEJ 15 SIERPNIA g. 12.00
Zapraszamy Parafian i Goci...

 Wznielimy Grot dla Matki Boej
Dziki ofiarnoci parafian i wytrwaej pracy, powstao wspaniae dzieo...

 Odpust ku czci w. Dominika
Sumie odpustowej przewodniczy ks. dr Czesaw Galek...

 Grota Matki Boej cd.
Rozpoczlimy prace...

 Grota Matki Boej
Zawierzamy nasz parafi Matce Boej

  Oktawa Boego Caa
Chrystus nam bogosawi...

 Boe Ciao
Pan idzie z nieba...

 Bierzmowanie
Przyjd Duchu wity...

 Uroczystoci ku czci w. Antoniego
Jeli cudw szukasz id do Antoniego.