Wszystkich witych i Zaduszki
Wspominamy Tych, ktrzy odeszli i modlimy si za Nich...

 DZIE NIEPODLEGOCI
11 listopada przeylimy...

  w. Micha Archanio
Wielki obroca w naszym kociele...

 PEREGRYNACJA OBRAZU W RODZINACH
Matka Najwitsza i w. Jan Pawe II nawiedzaj nasze rodziny

  Powicenie Groty i zawierzenie Parafii Matce Boej
Mszy w. przewodniczy...

 POWICENIE GROTY MATKI BOEJ 15 SIERPNIA g. 12.00
Zapraszamy Parafian i Goci...

 Wznielimy Grot dla Matki Boej
Dziki ofiarnoci parafian i wytrwaej pracy, powstao wspaniae dzieo...

 Odpust ku czci w. Dominika
Sumie odpustowej przewodniczy ks. dr Czesaw Galek...

 Grota Matki Boej cd.
Rozpoczlimy prace...