Grota Matki Boej cd.
Rozpoczlimy prace...

 Grota Matki Boej
Zawierzamy nasz parafi Matce Boej

  Oktawa Boego Caa
Chrystus nam bogosawi...

 Boe Ciao
Pan idzie z nieba...

 Bierzmowanie
Przyjd Duchu wity...

 Uroczystoci ku czci w. Antoniego
Jeli cudw szukasz id do Antoniego.

 Rocznica I Komunii witej
Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie...

 Niedziela Palmowa
Hosanna Synowi Dawidowemu....

 Droga Krzyowa ulicami abu
W pitek 11 kwietnia przeylimy wyjtkow Drog Krzyow....