Chrzest

 

 

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,

abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Rz 6, 3-4

 

039

Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej

i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o chrzest.

 


Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w niedzielę  podczas Mszy Św. o godz. 12.00.

 


Rodzice powinni przynieść ze sobą:

- akt ślubu kościelnego - jeśli ślub rodziców dziecka był w innej parafii

- odpis aktu urodzenia dziecka z USC,

 

Chrzestni   - wymagania stawiane rodzicom chrzestnym reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego:

 


 Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;


2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;


3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;


4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;


5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

 

(nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św.)

 

 

Dlatego też kandydat na chrzestnego zobowiązany jest przedstawić ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH,

które należy pobrać z parafii zamieszkania (faktycznego przebywania).