Pieśni nowe które między innymi będą śpiewane podczas nawiedzenia Krzyża Jana Pawła II - a także w dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w Wielki Piątek - dlatego warto się ich nauczyć...

 

 

 

 

Wielbimy krzyż Twój, Panie/

Chwalimy i wysławiamy

Twoje święte Zmartwychwstanie/

Przez to drzewo bowiem/

przyszła radość na świat cały./3x

 

 

 

 

 

Ref.

A myśmy się chlubić powinni/

Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa/

W Nim jest zbawienie/

życie i zmartwychwstanie nasze.

 

[V1]

Niech Bóg się zmiłuje nad nami,

niech nam błogosławi/

niech zajaśnieje dla nas Jego Oblicze.

Aby na ziemi znano

Jego drogę/

Jego zbawienie pośród

wszystkich ludów

 

[V2]

Niech Ciebie, Boże,

wysławiają ludy /

niech wszystkie narody

dają Ci chwałę.

Niech się narody

cieszą i weselą/

że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

 

[V3]

Niech Ciebie, Boże,

wysławiają ludy/

niech wszystkie narody

dają Ci chwałę.

Ziemia wydała swój owoc/

Bóg, nasz Bóg,

nam pobłogosławił

 

 

 

 

 

Ref

Oddany Maryi

Sługo miłosierdzia

Janie Pawle Wielki,

wstawiaj się za na mi!

 

 

[V1]

Ojcu przedwiecznemu,

który wszystko stworzył,

Chrystusowi Panu,

który nas odkupił,

Świętemu Duchowi,

co w nas zamieszkuje

Polecaj z miłością

pielgrzymów tej ziemi

 

 

[V2]

Do najlepszej Matki

i Królowej świata

Zasłuchanej w Słowo,

stojącej pod krzyżem,

Której zawierzyłeś

całe swoje życie,

Prowadź nas grzeszników

spragnionych świętości

 

 

[V3]

Za Kościół Chrystusa,

żyjący w rodzinie,

Zgromadzony Słowem,

umocniony Chlebem,

Za wszystkich posłanych,

namaszczonych

Oręduj wytrwale

przed Obliczem Pana.

 

 

[V4]

Pomóż kochać Boga,

całym naszym sercem

Miłować bliźniego

jak siebie samego,

Naucz adorować

i uwielbiać Pana,

Teraz i w wieczności,

do której dążymy.