Miesiąc październik to czas szczególnej modlitwy różańcowej

 

- zachęcam do przypomnienia sobie tych pięknych pieśni

 

ku czci Matki Bożej Różańcowej i innych maryjnych

 

lub jesli ktoś nie zna do nauczenia się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiesz,Maryjo,żeśmy grzeszni
Że pokuty trzeba nam,
Ale bez pomocy Twojej
Słaby człowiek zginie sam,
Więc podajesz nam Różaniec,
Byśmy z grzechu mogli wstać
I w modlitwie różańcowej
Z Tobą w łasce mogli trwać.

ref
O, Królowo Różańca świętego
Tak ukochać modlitwę nam daj,
By płynęła z drewnianych
paciorków
Boża łaska
na polski nasz kraj.

Spójrz, Maryjo, jak do Ciebie
Woła dzisiaj cały lud
I w modlitwie różańcowej
Zaspokaja serca głód,
Bo w Różańcu jest ratunek
I pokuty szczerej łzy,
Kto z Różańcem trwa,
nie zginie,
Bo w Różańcu jesteś Ty.

 

 

 

 

 

 

Przychodzisz do nas, Maryjo,
z Twoim fatimskim wezwaniem
„Nawróćcie się, pokutujcie
i odmawiajcie różaniec.

 


ref
Ave, ave Maryja,
Z Tobą świata nadzieja!/2x

 

Ty widzisz nasze cierpienie,
gdy grzech jak głód
nam doskwiera.
Broń nas od zła jak od wojny,
bo świat bez Boga umiera.


Ofiarujemy Ci siebie,
grzeszni pielgrzymi tej ziemi.
Wstaw się za nami u Boga,
ratuj nas Matko z Fatimy!


 

Niech żadna siła na świecie,
ucisk, czy niebezpieczeństwo,
od Boga nas nie oderwie;
w Nim pełne nasze zwycięstwo.

 

 

 

 

 

 

 

Różańcowa Pani nieba, ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

 


ref
Do Ciebie się cały świat ucieka
Przez różaniec Twej pomocy czeka
Różańcowa Dziewico, Maryjo!

 

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.


Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,
I ratować dusze, które toną.Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

 

 

Bernadecie wskazałaś różaniec,
Dla grzeszników to obrony szaniec.

 


 

Tajemnice różańca świętego,
Zdepczą wroga zbawienia naszego.Wtedy serce Twe zatryumfuje
Ludzkość całą  ono uratuje.

 

 

 

 

 

Z Tobą, o Matko Pani Różańwa,
pójdziemy po śladach Pana
Chcemy rozważać Jego czyny,słowa;
Wspomóż nas Matko kochana!

 

 

ref
Modlitwy tej wysłuchać chciej
co wciąż ku Tobie się wzbija.
Twych dzieci głos litanią trosk,
brzmi w każdym  „Zdrowaś Maryja"

 


Tyś Matką Zbawcy; jesteś Mu tak bliską
Jak tylko Matka być może

Dla Twej przyczyny On uczyni wszystko
Niech nas Twa prośba wspomoże!

 


Matko Kościoła, módl się z nami razem.
Tyś wszak za Matkę nam dana
Niech Twój różaniec będzie drogowskazem.
W naszej pielgrzymce  do Pana.

 

 

 

 

 

 

O Królowo świata, Różańcowa Pani
Do ciebie się modlą wszyscy Ci oddani


ref
O Panienko Święta
Matko Różańcowa
Niech Ci Naród Polski
Wierności dochowa./2x

 

Ojcowie i matki Tobie przysięgali,
że wspólnie Różaniec będą odmawiali.

 

Niech uczą swe dzieci Różańca świętego
o życiu Maryi i Syna Bożego.

 

 

O miłości Bożej, Maryi, Jezusa,
do której powinna dążyć każda dusza,

Zdrowaś bądź, Maryja, łaski pełna w niebie.
Opiekuj się nami, gdy Kraj jest w potrzebie.


Błogosław nam, Matko, i wstaw się za nami.
My Cię uwielbiamy Różańcem, pieśniami.

 

 

O Maryjo święta, Matko ukochana,
cała nasza ziemia  Tobie jest oddana.

 

Byś w niej królowała, łask dawała zdroje.
O to dziś na klęczkach proszą dzieci Twoje.

 

 

 

 

Komu Matko dzisiaj wierzyć
kto pomoże kto zrozumie
wiek dwudziesty zniszczył miłość
tylko Ty dziś kochać umiesz.
Komu ufać jak nie tobie
w twoje dłonie wszystko złożyć,
świat zawodzi ty zostajesz
by mi serce swe otworzyć

 

 

 

ref
Chcę Cię kochać,
chcę zawierzyć
wszystkie życia niepokoje,
chcę zaufać ci Maryjo,
chcę się w serce wpisać Twoje.

 

 

 

Matko rozpal wszystkie serca,
niech się miłość w nich obudzi,
by umiały kochać Ciebie
a przez Ciebie kochać ludzi.
By znów radość tam wróciła
gdzie jej kiedyś brakowało,
by dla Ciebie dobra Matko
każde serce zaśpiewało.

 

 
Komu powiem co mnie boli,
kto wysłucha
gdy mi źle?
przed kim serce
mam otworzyć
i powierzyć troski swe?

ref

 

Jest Matka
którą Jezus nam dał.
Ona wszystko
co ludzkie zrozumie.
Wyrywa z nałogu
i strzeże od zła,
nadzieję
wątpiącym dać umie.

 

 


Pójdę do Niej i poproszę
by wskazała
jak mam żyć.
Chciałbym tą właściwą
drogą,
już przez resztę
życia iść.

 

 

Witaj królowo czysta Dziewico,
Tyś najpiękniejsza z tej ziemi cór
Bądź pozdrowiona Bogarodzico
Tobie hołd składa Aniołów chór


ref


Bądź pozdrowiona i wysławiona
od nas swych dzieci , o Maryjo!

 

 

Twej chwały wielkiej niebo jest cale,
któż by Cię Matko Boga nie znał.
chóry Aniołów nucą Ci chwałę,
każdy by życie za Ciebie dał.Ciebie wychwalać będziem na wieki,
smutny czy błogi spotka nas los,
Kiedy śmierć zimne zamknie powieki,
ostatni w ustach zabrzmi ten głos.Ty zaś Maryjo matko litości,
w godzinę śmierci otwórz nam raj,
I w dowód wielkiej Twej łaskawości,
Boskie swe dziecię w nagrodę daj.

 

 

 

 

 

 

Całaś piękna jest Maryjo!/2x
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie/2x
Tyś chwałą Jeruzalem
Tyś weselem Izraela o Maryjo!
Tyś chlubą ludu naszego
Tyś orędowniczką grzeszników
O Maryjo! O Maryjo!/2x
Panno najroztropniejsza!
Matko najdobrotliwsza!
Módl się za nami
Przyczyniaj się za nami
Do Pana naszego
Jezusa Chrystusa,
o Maryjo!

 

 

 

 

 

Matko Niebieskiego Pana,
O Maryjo, Maryjo.
Ślicznaś i Niepokalana,
O Matko Chrystusowa.

 

ref:
Maryjo!
co Królujesz w niebie
Najświętsza Panienko
pozdrawiamy Ciebie.
/2x

 

 

 

Wszystkie skarby,
co są w niebie,
O Maryjo, Maryjo.
Bóg wydał Panno dla Ciebie:
O Matko Chrystusowa.

 

ref:
Maryjo!
co Królujesz w niebie
Najświętsza Panienko
pozdrawiamy Ciebie.
/2x

 

 

Jak bogata z słońca szata,
O Maryjo, Maryjo.
Z gwiazd korona upleciona,
O Matko Chrystusowa.

 

ref:
Maryjo!
co Królujesz w niebie
Najświętsza Panienko
pozdrawiamy Ciebie.
/2x