Modlitwa za Ojczyznę ks.piotr skarga

 

Sługa Boży ks. Piotr Skarga SJ


 Boże, Rządco i Panie narodów,
 z ręki i karności Twojej
 racz nas nie wypuszczać,
 a za przyczyną Najświętszej Panny,
 Królowej naszej,
 błogosław Ojczyźnie naszej,
 by Tobie zawsze wierna,
 chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
 a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
 Wszechmogący wieczny Boże,
 spuść nam szeroką
 i głęboką miłość
 ku braciom i najmilszej Matce,
 Ojczyźnie naszej,
 byśmy jej i ludowi Twemu,
 swoich pożytków zapomniawszy,
 mogli służyć uczciwie.
 Ześlij Ducha Świętego
 na sługi Twoje,
 rządy kraju naszego sprawujące,
 by wedle woli Twojej
 ludem sobie powierzonym
 mądrze i sprawiedliwie
 zdołali kierować.
 Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen