mb npNowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Pieśń na rozpoczęcie:

 

O, Maryjo Witam Cię - O, Maryjo kocham Cię,

-O Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3x)

 

 

wezwania litanijne

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison,

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  ...

Duchu Święty, Boże, ...

Święta Trójco, jedyny Boże,  ...

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,  ...

Święta Panno nad pannami,  ...

Matko Chrystusowa,  ...

Matko dobrej rady,  ...

Matko Nieustającej Pomocy, ...

 

 

Modlitwa rzymska

 

 

O Matko Nieustającej Pomocy / z największą ufnością przychodzę dzisiaj /

przed Twój święty obraz / aby błagać o pomoc Twoją / Nie liczę na moje zasługi /

ani na moje dobre uczynki / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa /

i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską /

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu /

dla naszego zbawienia./ Tenże Syn Twój umierając,/ dał nam Ciebie za Matkę.

Czyż więc nie będziesz dla nas,/ jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?/

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, /

abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę /

i tak bardzo potrzebuję.      

 

(chwila modlitwy w ciszy).

 

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona,/ jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie,/

udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia./

Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę,/

o którą w tej nowennie pokornie proszę / A ja z radością wychwalać będę razem z Tobą,/

nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

 

 

Pieśń:

 

Do Ciebie Matko, Szafarko łask, Błagalne pienia wciąż płyną.

Twa dobroć świeci nad słońca blask, Nadzieją Tyś nam jedyną.

ref:

W cierpienia czas, pomocą darz, I nieustannie ratuj nas.

 

 

 

Wezwania błagalne:

 

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp ,

z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami.

Przyjdź nam z pomocą i pomagaj nam nieustannie.

Wielka Matko Boga - Człowieka - pomagaj nam nieustannie.

Matko nasza najlepsza - ...

Matko świętej wytrwałości - ...

Tronie Miłosierdzia Bożego - ...

Wszechmocy błagająca - ...

Poręko naszego zbawienia - ...

Pogromczyni mocy piekielnych - ...

Umocnienie słabych - ...

Cudowna lekarko w chorobach - ...

Ratunku ginących grzeszników - ...

Nadziejo zrozpaczonych - ...

Patronko misji świętych - ...

Wychowawczyni powołań kapłańskich - ...

Mistrzyni życia duchowego - ...

Strażniczko czystości - ...

Opiekunko rodzin - ...

Obrono nasza na sądzie - ...

Przewodniczko pewna do nieba - ...

 

 

Święta Maryjo, śpiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim.

Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.

 

 

Pieśń - 1 zwrotka do wyboru:

 

1.Gdy nas ogarnie trwoga, Matko wspomóż nas!

Przyczyną swą u Boga, Matko wspomóż nas!

 

ref: Matko, Ty, wspomagaj nas, Nieustannie w każdy czas, nieustannie w każdy czas!

*

2.Gdy wiarę tracim żywą, Matko, wspomóż nas!

Nadzieję wzbudź prawdziwą; Matko, wspomóż nas!

*

3.Gdy miłość gaśnie w duszy, Matko, wspomóż nas!

Niech głos nasz Ciebie wzruszy; Matko, wspomóż nas!

*

4.W pokusy złej godzinie, Matko, wspomóż nas.

Kto wzywa Cie, nie zginie, Matko, wspomóż nas.

*

5.Gdy śmierć się do nas zbliży, Matko, wspomóż nas.

Do nieba wprowadź wyżyn, Matko, wspomóż nas.

 

 

Wezwania dziękczynne:

 

 

Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy, za łaski otrzymane od Boga, za twoim wstawiennictwem i wspólnie wołamy: Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy.

Za uzdrowionych z choroby - ...

Za pocieszonych w strapieniu - ...

Za ocalonych z rozpaczy - ...

Za podtrzymanych w zwątpieniu - ...

Za wyzwolonych z mocy grzechu - ...

Za wysłuchanych w błaganiu - ...

Za litość nam okazaną - ...

Za miłość Twą macierzyńską - ...

Za dobroć Twą niezrównaną - ...

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone - ...

 

 

Pieśń - 1 zwrotka do wyboru:

 

Ref: Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

 

1. Że miłujesz nas, pragniesz z nami być, gdyż bez Ciebie tu, ciężko ludziom żyć.

2. Że przynosisz nam, Boże Dziecię Swe, że rozdzielasz wkrąg, hojnie łaski Twe.

3. Ty ukoisz ból, otrzesz każdą łzę, kto zaufa Ci, nie zawiedzie się.

4. Żeś tak blisko wciąż, Żeś jest Matką nam, że prowadzisz nas do niebieskich bram.

5. Że otwierasz nam, serce pełne łask, Ukazujesz w nim chwały Bożej blask.

 

 

Wezwania błagalne:

 

 

O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci nasze prośby,

a także wszystkich będących w potrzebie.

Za chorych, abyś ich uzdrowiła - Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Za strapionych, abyś ich pocieszyła - ...

Za płaczących, abyś im łzy otarła - ...

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była - ...

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała - ...

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła - ...

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła - ...

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała - ...

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała - ...

Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła - ...

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych - ...

 

 

Pieśń - 1 zwrotka do wyboru:

 

ref: Matko Pomocy Nieustającej Pomagaj nam, pomagaj nam. (2x)

 

1.Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie,

Ewangelii Jezusa, w prawdzie zrozumienie.

Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością,

Niech pszenicą dojrzałą, serca nasze rosną.

 

2. Ratuj młodzież co ginie, rodziny rozbite,

Wejdź w zimne nasze domy, miłowania świtem.

Wstąp w mrok światłem i oczom, ciemnym, niewidzącym,

Wskaż Syna Swojego, Prawdy jasnym słońcem.

 

3. Spraw niech znak naszej wiary, nadziei, miłości

Nieustannie na ścianach, naszych domów gości

Niech zawsze w szkołach będzie, krzyż Twojego Syna

Przecież w Krzyżu tym prawda, nasza jest jedyna

 

4.Broń od zguby nasz Naród, który Cię przyzywa,

Spraw, by Polska Chrystusem, stała się szczęśliwa.

Od niewiary, pijaństwa, od niemoralności,

Uratuj nas, Maryjo, w Matczynej swej litości

 

 

Modlitwa Pańska i zakończenie:

 

 

Kapłan: - Odmówmy teraz wspólnie modlitwę Pańską,

OJCZE NASZ....

 

 

Panie, Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, Swoją Rodzicielkę,

której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać;

+ spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc,

* nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Błogosławieństwo.

 

 

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący

+Ojciec +i Syn +i Duch Święty.

Wierni: Amen.

Kapłan: - Błogosławmy Panu.

Wierni: - Bogu niech będą dzięki.

 

 

Pieśń na zakończenie.

 

 

Gdy Twojej chwały niebieski tron, Daleki duszy cierpiącej,

Spoglądnij na nas przez obraz on, Pomocy Nieustającej.

 

Ref. W cierpienia czas, pomocą darz, I nieustannie ratuj nas.