Parafia Rzymsko-Katolicka

 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika,

 

ul. Kościelna 43, 22-437 Łabunie

 

 

informuje, iż najkorzystniejszą ofertę

 

na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu:

 

"Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła

 

i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii

 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach"

 

przy  wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie

 

w ramach programu priorytetowego

 

nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2)

 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

złożył następujący wykonawca:  Robert Bijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 1 - Opracowanie opinii ornitologicznej.

 

 

 

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika,

 

ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej dotyczącej projektu :

 

„Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów)

 

w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”,

 

realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2)

 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

 

 

 

                1) Zapytanie ofertowe

 

 

                2) Wzór umowy