Ogłoszenie nr 2 -  Opracowanie treści dokumentacji przetargowej.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika, ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz treści dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców pozostałych usług związanych z wykonaniem celów Projektu pt.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" zostaje unieważnione z powodu braku ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika,

 

ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej

 

do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych

 

oraz treści dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców pozostałych usług

 

związanych z wykonaniem celów Projektu

 

pt.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów)

 

w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”,

 

 

realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2)

 

 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

 

 

 

 

Dokumenty przetargowe