Ogłoszenie nr 3-  Dokumentacja projektowa

 

 

 

03.04.2019r.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Parafia Rzymsko-Katolicka

 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika informuje,

 

 

iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie

 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej

 

na potrzeby Projektu:

 

"Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła

 

i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej

 

i św. Dominika w Łabuniach" przy  wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Lublinie

 

w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2)

 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:  

 

P.W. SZPYRA MAREK KLIMATYZACJA I WENTYLACJA, INSTALACJE SANITARNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2019r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika, ul. Kościelna 43, 22-437 Łabunie, ogłasza konkurs

 

na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.:

 

„Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej

 

Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach.” przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach

 

programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

 

 

 

 

 

1) Zapytanie ofertowe

 

2) Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego - .pdf

 

3) Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego_edytowalny - .doc

 

4) Załącznik nr 2 Wzór umowy - .pdf