Ogłoszenie nr 4 -  Opracowanie treści dokumentacji przetargowej.

 

 

03.04.2019r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika,

 

ul. Kościelna 43,22-437 Łabunie informuje,

 

iż najkorzystniejszą ofertę na treści dokumentacji przetargowej

 

do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych

 

oraz treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców

 

pozostałych usług związanych z wykonaniem celów projektu

 

pt. „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy

 

(Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej

 

i św. Dominika w Łabuniach” przy  wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie ramach programu priorytetowego nr 3.1.2

 

„Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

złożył następujący wykonawca: Waldemar Głos-Kancelaria Adwokacka.

 


 

 

 

 

 

 

20.03.2019r.

 

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika,

 

ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej

 

do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych

 

oraz treści dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców pozostałych usług

 

związanych z wykonaniem celów Projektu

 

pt.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy

 

(Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”,

 

realizowanego przy wsparciu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2

 

"Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

 

 

 

 

 

1) Zapytanie ofertowe

 

2) Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

3) Załącznik nr 1 Formularz oferty edytowalny

 

4) Załącznik nr 2 Wzór umowy